Sivuston käyttö ja tietosuojalauseke

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä kotisivujamme.

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Nimi: Alajärven Puhelinosuuskunta (JAPO)

Y-Tunnus: 0177601-1

Postiosoite: Kauppakatu 10, 62900 ALAJÄRVI

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Toni Harjula

Postiosoite: Kauppakatu 10, 62900 ALAJÄRVI

3. Rekisterin Nimi

JAPOn verkkosivusto

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Keräämme käyttäjästä tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Henkikötietoja ei tallenneta kotisivulle vaan välitetään kotisivulla olevien lomakkeiden välityksellä JAPOn sisäiseen sähköpostiosoitteeseen ja tietovarastoihin (tawk.to ja Drip). Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent (UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

Tämän lisäksi sivustolla kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten Google Analytics -palvelulla. Palvelun käytöstä havainnoituja tietoja ovat esim.  käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli,  tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. Anonyymia tietoa säilytetään palvelussa 26 kuukautta. Googlen yleisen tietosuojaselosteen löydät täältä

Osalla JAPOn sivuistoista on käytössä tawk.to chat-palvelu, jonka GDPR-tietosuojaselosteen löydät täältä ja Drip -palvelun GDPR-tietosuojaselosteen löydät täältä

5. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJA KERÄTÄÄN

Henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään.

6. MIHIN TARKOITUKSEEN KERÄTTYJÄ TIETOJA KÄYTETÄÄN

Käsittelemme kerättyjä tietoja pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

 • Palvelun kehittäminen
 • Palvelun asiakaspalvelu
 • Mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen
 • JAPOn tuotteiden myynti
 • Valokuitusaatavuuskartan ylläpitämiseen

7. MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN

Lomaketietoja tallennetaan erillisiin tietovarastoihin ja JAPOn sisäisiin sähköposteihin.

Google Analytics-palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analytics -palvelun tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä henkilöihin/henkilöön.

8. KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. KUKA KÄSITTELEE TIETOJA

Tietojen käsittely tapahtuu JAPOn henkilökunnan toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. 

JAPO pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

JAPO ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. TIETOJENLUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

11. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

12. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytic -palvelun tilastointia varten, tawk.to chat-palvelun ja Drip-palvelun toteuttamiseksi.

13. TIETOJEN TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

 

JAPO - Tietosuoja

JAPO Asiakastuki
(06) 557 0124

 

JAPO KUITU

 • kiinteä, kaksisuuntainen Internet-yhteys
 • nopeusluokat 100/10, 200/10 tai 300/10 M
 • mahdollista sisällyttää Watson-tv-palvelu
 • sisältää 5 kpl JAPO-sähköposteja.

alk. 39 € / kk

» Tutustu

 

JAPO Laajakaista

 • Kiinteä, kaksisuuntainen Internet-yhteys
 • Nopeusluokat 4/2, 10/2 tai 24/2 M
 • Sisältää 5 kpl JAPO-sähköposteja.

alk. 17.90 € / kk

» Tutustu

 

Mikä valokuitu?

 

Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
www.kuluttajariita.fi


Myymälän aukioloajat:
ma - pe 9 - 17
la 10 - 14
         

Asiakastuki:
ma - pe 9 - 16
(06) 557 0124
asiakastuki@japo.fi

JAPO - Tieto, koneet ja yhteydet
Kauppakatu 10
62900 Alajärvi
(06) 557 0111

Sivusto tehty JAPO Webeditorilla