Tiedäthän, että yrityksesi tietoturva on yhtä vahva kuin on sen heikoin lenkki! 

Ulkoiset uhkatekijät yritysten tietoturvaan ovat viime aikoina kasvaneet.
Kun pientenkin yritysten toiminta pyörii yhä enemmän IT:n varassa, voi riskien realisoituminen aiheuttaa pitkänkin katkoksen koko yrityksen toiminnassa, vaarantaa tärkeiden tietojen katoamisen tai johtaa tietojen joutumisen vääriin käsiin.
 

JAPO on tänä vuonna kartoittanut useiden asiakasyritystensä tietoturvan ja nyt tarjoamme tietoturvakartoitusta sinunkin yritykselle!

🛡  Tietoturvakartoituksessa käydään läpi koko yrityksen tietoturva niin IT-laitteiden kuin käyttäjien osalta.
🛡  Kartoituksessa havaitut mahdolliset tietoturvan riskitekijät raportoidaan ja niiden perusteella annetaan kehitysehdotus.
🛡 Kartoituksen kokonaisuus muokataan aina yrityksen tarpeiden mukaiseksi.
🛡 Kartoituksen jälkeen raportti käydään yhdessä läpi
🛡 Mikäli kehittämiskohtia löytyy ja niitä lähdetään ehdotuksen pohjalta toteuttamaan, JAPO auttaa niissä mielellään!
 
Varaa yrityksellesi tietoturvakartoitus mahdollisimman pian!
Joel Viita-aho
p. 044 557 0112
joel.viita-aho(a)japoyhtiot.fi